KONTAKT

Kurser

"Få så den bog op af tasken!" - inspiration til at fange elevernes læselyst og læseglæde

Lysten til at læse kommer sjældent af sig selv. Vi skal skabe nogle rammer, hvor vi kan støtte, motivere og opmuntre eleverne til at finde lyst til at læse.
På dette kursus får I inspiration til, hvordan I med praksisnære greb til læsefællesskaber, motiverende aktiviteter og inddragelse af forældre kan vække elevernes nysgerrighed for litteraturen.
BOOK OS

Så skriv da!

Synes I også, det kan være svært at finde tid til skrivning i undervisningen?

Synes I også, det kan være svært at tilrettelægge en skriveundervisning, der tilgodeser alle eleverne og hvor skrivningen både kan være legende, autentisk og vedkommende for eleverne?

Skrivning har lige så stor betydning for elevernes læring som læsning og for at eleverne skal blive gode og sikre skrivere, skal de skrive meget. Med afsæt i vores nyeste bog “Skrivelyst” ønsker vi på denne workshop at gøre undervisningen i skrivning sjovere, nemmere, mere vedkommende og motiverende for både eleverne og jer som undervisere. 

Vi vil dele vores egne erfaringer med at få mere skrivning ind i danskundervisningen med forskellige små - og store skriveaktiviteter og komme med bud til, hvordan I kan løfte elevernes skrivelyst og skriveglæde fra 0.-10.klasse.

Nye veje ind i litteraturundervisningen

På denne praksisnære workshop vil vi give jer ideer og inspiration til at planlægge en litteraturundervisning, hvor fantasien, kreativiteten og sanserne kommer i spil. En litteraturundervisning, der samtidig også understøtter elevernes individuelle læselyst og motivation. 

Vi vil præsentere jer for litteratur, hvori der er en masse undervisningspotentiale og I vil gå hjem med mange praksisnære ideer til at se nye veje ind i litteraturundervisningen, hvor eleverne læser, undersøger og producerer tekster. Eleverne skal opleve, at arbejdet med at analysere og fortolke tekster bliver mere levende og motiverende for dem. 

I får litteraturen helt tæt på og der vil være tid til at afprøve og udforme forskellige greb til undervisningen, som I kan tage med hjem og bruge i morgen. 

Vi ønsker gennem vores egen erfaring med praksisnære greb og eksemplariske forløb at give jer gode forslag til, hvordan I med enkelte ændringer og justeringer i jeres undervisning kan give jeres elever en oplevelse, de ikke glemmer. 

Litteraturen skal mere end bare læses, den skal mærkes.

BOOK OS
Book os til danskfaglige kurser

Vi tilbyder danskfaglige kurser til alle klassetrin i grundskolen.
Med mange års undervisningserfaring, læremiddels udgivelser og danskvejlederuddannelse i bagagen tilbyder vi oplæg, workshop, konferencer, CFU kurser og vejledningsforløb på skoler.

Indholdet kan variere, men inden for danskfagets kompetencer og rammer. Vi rammesætter og planlægger forløbet sammen med jer ud fra jeres ønsker og behov.

Varigheden kan være fra 2 til 6 timer eller flerdages kurser.

Læs mere om de forskellige workshop her.

KONTAKT OS
KONTAKT

Litteratur til danskfaget
Tølløsevej 44
4340 Tølløse, Danmark

litteraturtildanskfaget@gmail.com

CVR nr. 38871122

FØLG OS

Følg med på Instagram og Facebook for mere inspiration.

© 2024 Litteratur til danskfaget | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram