Kickstart elevernes læseglæde

I danskfagets læseplan fra 2019 står der: “Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster.”

På denne workshoppens vil vi komme med inspiration og praksisnære eksempler til, hvordan læreren kan arbejde med at styrke elevernes læseglæde i og udenfor skolen med inddragelse af forskellige greb og opmærksomhedspunkter.

  • Hvordan kan man i undervisningen arbejder med at fremme elevernes læseglæde og læselyst på en praksisnær måde?  Workshoppen kan fx sætte fokus på forældreinddragelse, skabe et fysisk godt læsemiljø og tips og tricks til at finde gode læseoplevelser til eleverne. 
  • Vi vil på denne workshop dele vores erfaring fra egen undervisning i arbejdet med at motivere eleverne til større læselyst i og udenfor skoletiden. 
  • Denne workshop henvender sig til dansklærere og andre medarbejdere på skolerne, der arbejder med elevernes læselyst. 

En meget praksisnær workshop, der sætter spot på dansklærerens rolle i arbejdet med læselyst og læseglæde i skoletiden.

Workshoppen tilpasses efter klassetrin og ønsker.

Varighed: Efter aftale

Fiktion og multimodale produktioner

Med udgangspunkt i arbejdet med nyere børnelitteratur sætter denne workshop fokus på, hvordan vi som lærere kan understøtte elevernes produktion af multimodale tekster – så de bidrager til såvel elevernes fortolkningskompetence som deres multimodale tekstkompetence herunder kompetencen til at fremstille tekster i skrift, tale, lyd og billede.

  • Hvordan kan forskellige modaliteter i form af tekst, billede, lyd og skrift komme i spil i danskundervisningen, så eleverne lærer at bruge dem reflekteret og i samspil. 
  • Hvordan kan litteraturen understøtte, at elevernes multimodale tekster bliver vedkommende og appellerende for deres modtagere. 
  • Vi skal på denne workshop bl.a arbejde med apps, digitale ressourcer og fold, som en del af de multimodale produktioner. 

Meget praksisnær workshop med ideer og inspiration til din litteraturundervisning. 

Workshoppen tilpasses efter klassetrin

Varighed: efter aftale

Gør din litteraturundervisninger mere nærværende og sanselig for din elever

Skal vi fange elevernes interesse og opmærksomhed i forbindelse med litteraturarbejdet, så kan en af metoder være at inddrage æstetiske læreprocesser i din litteraturundervisning. Æstetisk skal her forstås som den erkendelse eleverne får gennem sanser, følelser og oplevelse.

Æstetiske læreprocesser handler om at bruge fantasien, kreativitet og formsproglige kompetencer til at skabe udtryk af faglig, personlig eller dannelsesmæssig art.

På denne workshop ser vi nærmere på, hvad der gemmer sig bag begrebet æstetiske læreprocesser og hvordan vi kan inddrage det i litteraturundervisningen?

Vi vil inspirere med praksisnære eksempler, som du kan tage med og anvende i din egen litteraturundervisning.

Der bliver afsat tid til at arbejde med din egen medbragte litteratur, som du skal arbejde med i løbet af året.

Varighed efter aftale – vores forslag er 2-3 timer

Hvis du vil høre lidt mere om workshoppen, så kontakt os

“Fedt med mange konkrete eksempler”

Tak for et super godt og inspirerende oplæg”

“Godt med tid til at snakke rundt om bordet – god fordeling. Tak for det og jer”